Przed postawieniem budynku. W trakcie budowy można dzięki temu zaplanować i umiejscowić przepusty i uniknąć odwiertów, nie trzeba również budować kominów do wentylacji grawitacyjnej.

Rekuperacja to w ogólnym znaczeniu odzysk. W przypadku wentylacji mechanicznej odzyskujemy ciepło. Współczesne rekuperatory odzyskują około 95 % ciepła z powietrza wywiewanego.

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja rekuperacji podczas pracy nie generuje hałasu. Prędkość powietrza w kanałach to 2-5m/sek. Rekuperator podczas pracy generuje hałas na poziomie 25 dB i jest cichszy od lodówki.

Przy obecnych cenach prądu na poziomie 0,60zł/kwh. Koszt oscyluje w granicach 50zł/miesiąc.

Wymianę filtrów wykonuje się co 6 msc. Koszt wymiany filtrów dla centrali o wydajności do 350m3/h wynosi około 250zł. Koszt serwisu to 150zł, wykonuje się go raz do roku.(ceny netto)

O kanały instalacji trzeba dbać, robimy to kontrolując zabrudzenie filtrów i wymieniając je w odpowiednim czasie. Dodatkowo, aby chronić kanały wyciągowe można zamontować filtry stożkowe na anemostatach.

W związku z ciągłą pracą systemu i wymuszonym ruchu powietrza w kanałach zmniejszamy ilość wilgoci w powietrzu. Prawidłowo wykonana instalacja redukuje wilgotność do bezpiecznych wartości około 45%.W okresach zimowych kiedy wilgotność powietrza zewnętrznego jest niska, aby przeciwdziałać nadmiernemu przesuszaniu stosuje się wymienniki które odzyskują część wilgoci (wymienniki entalpiczne i obrotowe). Jako dodatkowe akcesoria, można wyposażyć instalację w nawilżacz wodny.

Standardowo każdy rekuperator jest wyposażony w filtry. Chronią one wymiennik i wentylatory przed zabrudzeniem i uszkodzeniami, filtrują powietrze nawiewane i zatrzymują część zanieczyszczeń. W gęstej zabudowie, w miastach, należy przemyśleć montaż dodatkowego modułu filtrującego na czerpni.